Navigace:

Aktuality

 

Maturitní zkoušky - jarní termín 2021

Aktualizovali jsme podklady pro maturitní zkoušky platné od jarního termínu 2021.

Informace o nekonání přijímacích zkoušek

tomto dokumentu oznamujeme uchazečům o studium a jejich zákonným zástupcům informace o nekonání přijímacích zkoušek do některých oborů.

Mubea darovala notebooky

Na přelomu roku jsme obdrželi od firmy Mubea několik notebooků a dokovacích stanic, které nám pomohou posílit vybavení žáků i učitelů kvalitní IT technikou. Více se dočtete v článku.

Přijímací řízení

Zveřejnili jsme informace k přijímacímu řízení do čtyřletých a tříletých oborů na naší školu.
Zájemci nás mohou kontaktovat průběžně e-mailem nebo telefonicky.

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří 13. 1. 2021 byl zrušen. Jakmile to epidemiologická situace dovolí, proběhne v náhradním termínu. Zájemce, kteří nás oslovili s přáním prohlédnout si školu, budeme samozřejmě informovat.
Uchazeči o studium nás mohou kdykoliv kontaktovat e-mailem nebo telefonicky.

Školní řád

Aktualizovali jsme školní řád, který po schválení školskou radou vešel v platnost 8. října 2020.

Projekt Šablony

Naše škola realizuje projekt "Zvýšení kvality vzdělávání SOŠ průmyslové a SOU strojírenského Prostějov".
Výzva poskytne dočasnou personální podporu kariérového poradce a koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele středním školám. Dále umožní podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem a žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí formou doučování.
Výzva rovněž podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže školám při společném vzdělávání žáků.

Projekt IKAP

Naše škola realizuje projekt IKAP s názvem „Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce“

Ocenění Hospodářské komory ČR

Naše škola získala díky svým absolventům učebních oborů ocenění Hospodářské komory ČR za vysokou úroveň praktické přípravy. S hrdostí podotýkáme, že zisk tohoto ocenění je u nás každoroční tradicí.

Finanční dar Gene Haas Foundation

Naše škola byla vybrána, jako jedna z šesti odborných škol v České republice, firmou Gene Haas Foundation ve spolupráci s National Institute for Metalworking Skills a získala z grantového fondu na podporu odborného vzdělávání (obnova obráběcích strojů a nástrojů v oblasti kovoobrábění) finanční částku ve výši 10 000USD. Slavnostní předání šeku se uskutečnilo 16. května v Praze, v prostorách firmy Texim spol. s.r.o.
Peněžitý dar ve výši cca 211 130 Kč bude využit ve prospěch odborného výcviku našich učňovských dílen, a to pro obnovu obráběcích strojů a nástrojů.


za tuto stránku zodpovídá Mgr. Iva Žitná