Navigace:

Seznam členů školské rady naší školy

 

Nová školská rada začala v novém složení pracovat od 30. 11. 2016.

Za zákonné zástupce nezletilých žáků, zletilých žáků a studentů:
 
Jaroslav Zapletalík, Ing.
David Rozehnal
 
Za pedagogické pracovníky školy:
 
Vladimír Fiala, Ing.
Petr Buřt, Mgr.
 
Za zástupce zřizovatele:
 
Pořízková Kateřina, Mgr.
Sekanina Milan, Ing.
 
 
Všechny dokumenty školské rady jsou uloženy na sekretariátě školy.


za tuto stránku zodpovídá Ing. Vladimír Fiala