Jemný mechanik

 

Tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu v oboru. Absolvent je připraven pro opravy a údržbu strojů a přístrojů z oblasti korespondenční, textilní, kožedělné a telekomunikační.
 
Podmínky pro přijetí: splnění povinné školní docházky a zdravotní způsobilost uchazeče. Je vhodný i pro ZPS.
Ukončení studia: NZZ - Nová závěrečná zkouška se získáním výučního listu v oboru.

Jemní mechanici

Absolvent zvládá provádět opravy a údržbu šicích strojů pro textilní i kožedělnou výrobu. Ovládá ruční zpracování technických materiálů včetně jejich přípravy před zpracováním. Toto vykonává samostatně včetně pracovního postupu a volby pracovních prostředků. Dovede provádět jednoduché technologické úkony z oblasti strojního obrábění a úkony s mechanizovanými nástroji.

Absolvent umí číst technické výkresy, normy a schémata. Zvládá realizaci vhodných pracovních postupů oprav v dílnách - seřizování, uvádění do provozu opravených zařízení.
Umí aplikovat poznatky z elektrotechniky při posuzování funkce různě složitých zařízení šicích strojů. Zvládá opravu jízdních kol a používá předepsané speciální přípravky výrobců jízdních kol.
Dovede pracovat s osobním počítačem a využívat informačních zdrojů (internet). Ovládá v cizím jazyce nejzákladnější odbornou terminologii svého oboru.

Studijní materiály
Uplatnění