Mechanik seřizovač

 

Čtyřletý studijní obor, vhodný pro chlapce i dívky, poskytující úplné střední odborné vzdělání. Student je připravován pro výkon středních technicko -hospodářských funkcí ve strojírenství - řízení montážních procesů, obsluha programově řízených strojů. Učí se vypracovat programy pro programově řízené stroje.
Ukončení studia: maturitní zkouška s praktickou zkouškou z odborného výcviku.

Absolvent je připraven pro výkon středních technicko -hospodářských funkcí ve strojírenství, řízení montážních procesů a obsluhu programově řízených strojů, pro které dokáže i vypracovat programy. Je také připraven ke studiu na vyšších odborných a vysokých školách včetně vojenských. Jeho vzdělání plně odpovídá kvalifikačním předpokladům na podnikání v oboru dle obchodního zákona.
Absolvent umí seřizovat, kontrolovat, obsluhovat a udržovat běžné obráběcí stroje (soustruhy, frézky, vrtačky) i programově řízené CNC obráběcí stroje. Umí seřizovat příslušné nástroje a sestavovat jednoduché řídící programy, zvládá návrh technologického postupu výroby jednoduchých součástí. Umí samostatně měřit měřidly a měřícími přístroji používanými v dílnách.

Studijní materiály
Uplatnění