Nástrojař

 

Tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu v oboru. Student je připravován pro práci s vysokou přesností při výrobě a opravě nástrojů a přípravků.
 
Podmínky pro přijetí: splnění povinné školní docházky a zdravotní způsobilost uchazeče.
Ukončení studia: NZZ - Nová závěrečná zkouška se získáním výučního listu v oboru.

Absolvent je připraven pracovat s vysokou přesností při výrobě a opravě nástrojů a přípravků. Umí zvolit a upínat běžné nástroje, zvolit a seřídit upínací zařízení při ručním obrábění i při obrábění na základních druzích obráběcích strojů na kovy, umí měřit a orýsovat polotovary a obrobky.
Dovede při výrobě a opravách jednoduchých nástrojů řezných, nástrojů pro tváření kovů za studena i za tepla, nástrojů pro tváření plastů a pro tlakové lití kovů, výrobě a opravách jednoduchých upínacích, vrtacích, svařovacích, montážních a kontrolních přípravků, speciálních měřidel a kovových slévarenských modelů ručním obráběním zhotovit a po strojním obrábění dokončit části těchto výrobků, svrtat je, slícovat, označit, sestavit je do celků a sestavené výrobky funkčně vyzkoušet.
Při funkčních zkouškách umí absolvent posoudit kvalitu a přesnost obrobku, výlisku apod. a na základě tohoto zjištění stanovit potřebnou úpravu nástroje, přípravku a jeho demontáži určit postup úpravy k dosažení žádoucí kvality obrobku nebo výlisku.
Je schopen zhotovovat a sestavovat nástroje jak podle výrobní dokumentace, tak i bez dokumentace pouze podle náčrtku nebo vzorku, a zhotovit prototypy nástrojů podle požadavků pracovišť.
Dovede měřit délky, úhly a tvary obrobků posuvnými a mikrometrickými měřidly. Umí udržovat a ostřit ruční nářadí a nástroje pro obrábění a provádět běžnou údržbu tohoto nářadí a nástrojů.

Od 1. září 2009 se tento obor vyučuje podle nově zpracovaného školního vzdělávacího programu, který nám umožňuje přizpůsobit učební dokumenty moderním metodám výuky, zohlednit požadavky firem na profil absolventa a tím usnadnit našim absolventům začlenění do pracovního procesu.

Studijní materiály
Uplatnění