Obráběč kovů

 

Tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu v oboru. Student je připravován pro práci na základních druzích obráběcích strojů - soustruh, vrtačka, frézka.
 
Podmínky pro přijetí: splnění povinné školní docházky a zdravotní způsobilost uchazeče.
Ukončení studia: NZZ - Nová závěrečná zkouška se získáním výučního listu v oboru.

Absolvent je připraven na výkon základních prací při strojním obrábění materiálů, zejména kovů, soustružením, frézováním, vrtáním, vyvrtáváním a broušením. Umí správně a samostatně číst jednoduché technické výkresy, technologické a pracovní postupy a podle nich určit tvar součástek, jejich rozměry, tolerance a drsnost povrchů, vyhledávat potřebné hodnoty v dílenských tabulkách a normách a provádět pomocné výpočty.

Průmyslový soustruh

Absolvent si osvojil základní vědomosti a dovednosti základů ručního zpracování kovů. Při práci na základních druzích obráběcích strojů umí volit, kontrolovat a udržovat řezné podmínky podle druhu obrábění. Ovládá různé způsoby upínání nástrojů a obrobků. Je schopen nastavit, obsluhovat, kontrolovat a udržovat běžné druhy obráběcích strojů.

Absolvent umí správně měřit jednoduchými posuvnými a mikrometrickými měřidly, kalibry a úhloměry.

Studijní materiály
Uplatnění