Stavebnictví -

pozemní stavitelství
 

Tento obor připravuje střední technické pracovníky pro funkce projektantů, stavbyvedoucích, pracovníků na stavebních, katastrálních i dalších úřadech. Jejich využití je i ve funkcích dispečerů, odborných pracovníků v prefabrikaci, výrobě stavebních hmot, laboratořích, v zásobování i obchodě se stavebními materiály.
Absolventi jsou schopni samostatně projektovat, uživatelsky zvládat práci na PC, především v oblasti CAD projektování. Zvládají výpočty a statické řešení objektů pozemních staveb, umějí pracovat s databázemi a orientují se i na design staveb. Praktické dovednosti získávají při cvičeních zejména v oblasti zeměměřičství. Při praktickém vyučování se seznámí i se stavebními technologiemi, což vytváří předpoklady pro zvládnutí práce projektanta stavby.
V dalších odborných předmětech získávají vědomosti z oboru architektury, ekonomiky, odborného kreslení, stavební mechaniky.
Výuka umožňuje našim studentům studium na vysokých školách. O úrovni výuky v tomto oboru svědčí vysoké procento studentů přijatých na vysoké školy a jejich dobré umístění v praxi.
 
Od 1. září 2009 se tento obor vyučuje podle nově zpracovaného školního vzdělávacího programu, který nám umožňuje přizpůsobit učební dokumenty moderním metodám výuky, zohlednit požadavky firem na profil absolventa a tím usnadnit našim absolventům začlenění do pracovního procesu.

Studijní materiály
Studijní materiály pro předmět SME a STK jsou k dispozici u vyučujícího.