Navigace:

Zvýšení kvality vzdělávání SOŠ průmyslové a SOU strojírenského Prostějov


 

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, žáků a studentů a podporu extrakurikulárních/rozvojových aktivit.
Projekt je spolufinancován ESF částkou 1 083 268,89 Kč.

Školní kariérový poradce
 
Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele
 
Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem
 
Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ
 
Projektový den mimo školu
 
Projektový den ve škole