Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

 

Výsledky přijímacího řízení

Kriteria přijímacího řízení byla zveřejněna 30. ledna 2020.

Bodovací tabulka 1 pro studijní obory
Bodovací tabulka 2 pro učební obory


Stipendijní programy


Bližší informace o organizaci přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání obsahuje vyhláška 353/2016 Sb. v platném znění.


 

Studijní obory:

 1. 26-41-M/01  Elektrotechnika, zaměření: počítačové systémy
                                                     zaměření: mechatronika
 2. 36-47-M/01  Stavebnictví, zaměření: pozemní stavitelství
 3. 23-41-M/01  Strojírenství, zaměření: počítačové systémy a programování
 4. 23-44-L/01  Mechanik strojů a zařízení
 5. 23-45-L/01  Mechanik seřizovač
  střední vzdělání s maturitní zkouškou
   
 6. 23-43-L/51  Provozní technika
  nástavbové studium s maturitní zkouškou
   

Učební obory:

 1. 23-56-H/01  Obráběč kovů
 2. 23-52-H/01  Nástrojař
 3. 23-51-H/01  Strojní mechanik (Zámečník)
  střední vzdělání s výučním listem