Navigace:

Robotika

 

Studijní obory vyučované na naší škole a odbornost našich pedagogů poskytují přirozeně skvělé podmínky pro práci v dalších příbuzných oblastech, kterými jsou například robotika a mechatronika. Dokládají to úspěchy našich studentů a absolventů, kteří se pravidelně zůčastňují a obsazují čelná místech v národních i mezinárodních soutěžích.

automatický rybář 

Bezesporu nejúspěšnějšími v tomto oboru jsou naši absolventi bratři Nezvalové. Starší Tomáš vyhrál celostátní kolo SOČ se svým automatickým rybářským prutem a poté reprezentoval Českou republiku třetím místem na soutěži INTEL ISEF v USA.


Mladší Jan Nezval byl aktivní od prvního roku studia, kdy postupně postavil dálkově ovládaného pavouka, robotickou ruku, soupravu pomůcek na výrobu DPS, portálovou cnc frézku a nakonec robotickou ohýbačku drátu. Také on vyhrál celostátní SOČ a na Intel ISEF skončil čtvrtý.

 ohýbačka drátu

Od září 2016 byla zahájena výuka na nové učebně mechatroniky a robotiky. Jejím základem je šest pracovišť vybavených panely osazenými PLC Siemens LOGO! a Siemens Simatic. Díky modularitě k nim lze připojovat další prvky odpovídající probíraným úlohám.
Pro názornou demonstraci slouží panely pneumatiky Festo a několik robotických stavebnic Fischertechnik a LOGO Technic.

 mechatronika

Ve škole ale proběhlo anebo stále běží mnoho daších projektů. Víceméně jednorázovou akcí byl (úspěšný) pokus o přestavbu mikrofrézy Proxxon na CNC řízení a prezentace tohoto projektu na Přehlídce středních škol.

   

V souvislosti s dobíhajícím projektem Regenerative Energien vznikly modely solární, větrné a přečerpávací vodní elektrárny. V nich jsme poprvé použili čip PICAXE pro řízení diod znázorňujících tok vody a energie. Navíc jsme pořídili kráčejícího solárního robota neboli BEAMBOTa.
 
Pokusy s čipy PICAXE pokračují v rámci kroužku robotiky, kdy jednak ověřujeme a modifikujeme převzatá zapojení, ale také tvoříme zcela nové projekty.
   

V létě 2011 se nám podařilo získat stavebnici robota Umík 28 a Ardubota. Umík je řízen výkonným procesorem PICAXE a v základní konfiguraci může pracovat jako sledovač čáry nebo zápasník v minisumo. Ardubot je mobilní senzorovou platformou řízenou deskou Arduino Duemilanove, poháněnou (a napájenou) modulem Sabertooth a vybavenou sériovým LCD displayem, otočným dálkoměrem, taktilními čidly a zvukovým modulem imitujícím (v závislosti na aktuální rychlosti) dieslový motor.
Podrobnosti o těchto robotech najdete v sekci Naše roboty.

   


za tuto stránku zodpovídá Mgr. Radek Vrána