Maturitní zkoušky

 


Doporučujeme prostudovat oficiální stránky Nová maturita.
 
Struktura maturitní zkoušky pro jednotlivé obory
 
Kritéria hodnocení ústní části maturitní zkoušky 

Termíny a organizace maturitních zkoušek

Všechny důležité informace najdete v této tabulce.

 

Společná část maturitní zkoušky

1. povinná zkouškaCJLskládá se z didaktického testu, písemné práce a ústní zkoušky
2. povinná zkouška - žák si zvolía) cizí jazykskládá se z didaktického testu, písemné práce a ústní zkoušky
b) MATskládá se z didaktického testu

 

Profilová část MZ podle studijního oboru

StrojírenstvíStrojírenská technologie - ústní zkouška
Stavba a provoz strojů - ústní zkouška
Praktická zkouška z odborných předmětů - praktická zkouška
StavebnictvíPozemní stavitelství - ústní zkouška
Stavební konstrukce - ústní zkouška
Praktická zkouška z odborných předmětů - praktická zkouška
ElektrotechnikaElektronika - ústní zkouška
Elektronické počítače - ústní zkouška (zaměření PSY)
Mechatronika - ústní zkouška (zaměření MECH)
Praktická zkouška z odborných předmětů - praktická zkouška
Mechanik seřizovačTechnologie - ústní zkouška
Strojnictví - ústní zkouška
Praktická zkouška z odborného výcviku - praktická zkouška
Mechanik strojů a zařízeníTechnologie - ústní zkouška
Strojnictví - ústní zkouška
Praktická zkouška z odborného výcviku - praktická zkouška

Opakovací okruhy k maturitním zkouškám nalezneme mezi studijními materiály.