Provozní technika

(nástavbové studium)

Dvouletý nástavbový studijní obor, vhodný pro chlapce i dívky, poskytující úplné střední odborné vzdělání, zakončený maturitní zkouškou.
Prohlubuje znalosti, které žáci získali ve tříletém učebním oboru, toto prohloubení a rozšiřování je zaměřeno na technickou a technicko-ekonomickou stránku provozu v průmyslových podnicích, službách i sféře soukromého podnikání, to vše v celé oblasti strojírenství.

Vizualizace v programu Inventor