Doučování žáků

Doučování z Národního plánu obnovy

Doučování žáků v 2. pololetí školního roku 2022/2023 probíhá z předmětů:

Doučování z Národního plánu obnovy

Doučování žáků v 1. pololetí školního roku 2022/2023 probíhá z předmětů:

Doučování žáků

– Národní plán doučování
– Leták

Doučování žáků v 2. pololetí 2021/2022 probíhá z předmětů:

Studijní obory:
Všechny studijní oboryMatematika
Anglický jazyk
Český jazyk a literatura
23-41-M/01StrojírenstvíCAD
Stavba a provoz strojů
36-47-M/01StavebnictvíKonstrukční cvičení
Stavební materiály
26-41-M/01ElektrotechnikaAutomatizace
Elektronické počítače
Elektrotechnologie
23-44-L/01
23-45-L/01
Mechanik strojů a zařízení
Mechanik seřizovač
Technologie
Odborný výcvik (Vrahovická 14c)
Učební obory:
23-56-H/01
23-52-H/01
23-51-H/01
Obráběč kovů
Nástrojař
Strojní mechanik
Technologie
Odborný výcvik (Vrahovická 14c)

Doučování žáků končících ročníků

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s obávanými negativními dopady výluky prezenční výuky způsobenými pandemií covid-19 ve školním roce 2020/2021 i druhé

polovině školního roku 2019/2020 na vzdělávací výsledky žáků a zvýšení vzdělanostních

nerovností a v souladu s ustanovením § 161 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění

pozdějších předpisů, rozhodlo o uvolnění finančních prostředků na doučování žáků

4. ročníků středního vzdělávání s maturitní zkouškou a 3. ročníků středního vzdělávání s výučním listem.

Doučované předměty:

Matematika, třída E4 – Mgr. Vrána

Matematika, třída 4A – Mgr. Lešenarová

Strojírenská technologie, třída 4A – Ing. Melková

Elektronické počítače, třída E4 – Ing. Pavlovský

Technologie, třída Z3 – Ing. Doležel

Technologie, třída Z3 – Ing. Műller

Doučování slouží k vyrovnání vzdělávacích ztrát žáků souvisejících s výpadkem prezenčního vyučování z důvodu pandemie covid-19. Doučování bude probíhat od 1. 9. do 31. 12. 2021.

Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem – pro všechny ročníky

Doučování bylo realizováno z projektu ŠABLONY II – Zvýšení kvality vzdělávání SOŠ průmyslové a SOU strojírenského Prostějov. Doučování probíhalo ve všech všeobecné vzdělávacích a odborných předmětech.