Pomoc žákům

Každý žák se může při řešení svých studijních problémů obrátit na vyučujícího daného předmětu anebo třídního učitele.

V závažnějších případech jsou připraveni pomoci výchovní poradci a protidrogoví preventisté:
 
Mgr. Iva Žitná – výchovný poradce