Přijímací řízení

Výsledky přijímacího řízení v druhém kole

Učební obory 19. 5. 2023

Studijní obory 19. 5. 2023

Výsledky přijímacího řízení v prvním kole

Učební obory 24. 4. 2023

Studijní obory 28. 4. 2023

Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024

ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2023/2024

Informace k možnosti nahlížení do spisu

Struktura oborů a počty tříd ve školním roce 2023/2024
 
Kriteria přijímacího řízení pro čtyřleté studijní obory a tříleté učební obory byla zveřejněna 31. ledna 2023.

Bodovací tabulka 1 pro studijní obory

Bodovací tabulka 2 pro učební obory

Stipendijní programy

Bližší informace o organizaci přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání obsahuje vyhláška 353/2016 Sb. v platném znění.

Studijní obory:

 1. 26-41-M/01  Elektrotechnika, zaměření: počítačové systémy
                                                     zaměření: mechatronika
 2. 36-47-M/01  Stavebnictví, zaměření: pozemní stavitelství
 3. 23-41-M/01  Strojírenství, zaměření: počítačové systémy a programování
 4. 23-44-L/01  Mechanik strojů a zařízení
 5. 23-45-L/01  Mechanik seřizovač
  střední vzdělání s maturitní zkouškou
   

Učební obory:

 1. 23-56-H/01  Obráběč kovů
 2. 23-52-H/01  Nástrojař
 3. 23-51-H/01  Strojní mechanik (Zámečník)
  střední vzdělání s výučním listem