Maturitní zkoušky

Všechny obory

Maturitní kalendář: https://maturita.cermat.cz

Organizace maturitních zkoušek:

Novelizované znění „maturitní vyhlášky„.

Věnujte prosím pozornost termínům maturitních zkoušek!
Nový seznam literárních děl z CJL
Opakovací maturitní okruhy z českého jazyka a literatury
Tabulka CJL

Opakovací maturitní okruhy z anglického jazyka
pro obor Strojírenství
Opakovací maturitní okruhy z anglického jazyka
pro obory Mechanik seřizovač, Mechanik strojů a zařízení
Opakovací maturitní okruhy z anglického jazyka
pro obor Stavebnictví
Opakovací maturitní okruhy z anglického jazyka
pro obor Elektrotechnika

Strojírenství

Opakovací maturitní okruhy CAD-CAM – praktická část
Opakovací maturitní okruhy Strojírenská technologie – ústní část
Opakovací maturitní okruhy Stavba a provoz strojů – ústní část

Stavebnictví

Opakovací okruhy k maturitní zkoušce z pozemního stavitelství
Opakovací okruhy k maturitní zkoušce ze stavebních konstrukcí

Elektrotechnika

Opakovací maturitní okruhy Číslicová technika
Opakovací maturitní okruhy Elektronické počítače
Opakovací maturitní okruhy Mechatronika
Opakovací maturitní okruhy Programování řídících systémů (PLC)
Opakovací maturitní okruhy Automatizační technika
Opakovací maturitní okruhy Elektronika

Mechanik seřizovač a Mechanik strojů a zařízení

Opakovací maturitní okruhy ze Strojnictví (MS)
Opakovací maturitní okruhy z Technologie (MS)
Opakovací maturitní okruhy ze Strojnictví (MSZ)
Opakovací maturitní okruhy z Technologie (MSZ)