SOČ

Středoškolská odborná činnost

Žáci naší školy se středoškolské odborné činnosti zůčastňují pravidelně a dosahují v ní výborných úspěchů jak na krajské, tak i celostátní úrovni. Níže najdete přehled soutěžních prací řazený dle ročníků SOČ.

Účast našich žáků na vědeckých setkáních

Již téměř deset let se naši žáci pravidelně zúčastňují setkání mladých vědců z Olomouckého kraje, které pořádá Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Hlavním účelem tohoto projektu je seznámení žáků středních škol s vědou a přednášky o aktuálních výzkumech.

Úspěch Jana Nezvala na mezinárodní soutěži Intel ISEF v USA

Na 60. mezinárodním veletrhu vědy a techniky Intel ISEF, který se konal v květnu 2009 ve městě Reno, stát Nevada, získal Jan Nezval čtvrtou hlavní cenu v kategorii Electrical and Mechanical Engeneering v konkurenci 81 individuálních projektů za projekt Development of Wire Bending Robot.


Středoškolská odborná činnost – 44. ročník

Ve školním roce 2021/2022 získal žák Josef Zatloukal první místo v okresním kole SOČ.

V krajském kole SOČ Olomouckého kraje získal žák Josef Zatloukal páté místo.

Středoškolská odborná činnost – 42. ročník

Ve školním roce 2019/2020 je průběh přehlídky středoškolské odborné činnosti silně poznamenán celosvětovou epidemií nemoci COVID-19.

Školního kola se zúčastnily dvě nadějné práce ze strojírenství a elektrotechniky. Jejich další postup bude záviset zejména na autorech, kteří je musí samostatně prezentovat formou krátkého videa.

Středoškolská odborná činnost – 41. ročník

Ve školním roce 2018/2019 se naši žáci vyjímečně do středoškolské odborné činnosti nezapojili. Byli však úspěšní v mnoha dalších odborných soutěžích.

Středoškolská odborná činnost – 40. ročník

I ve školním roce 2017/2018 probíhá přehlídka středoškolské odborné činnosti.

Jedinými účastníky školního kola byli Aleš Grepl a David Sosík s prací Learn English for civil engineering with pictures!. Odborná porota autorům doporučila doplnění jejich práce a následně účast v příštím ročníku.

Středoškolská odborná činnost – 39. ročník

I ve školním roce 2016/2017 probíhá přehlídka středoškolské odborné činnosti.

Jediným účastníkem školního kola byl Matěj Šimek s prací Výroba RC modelů letadel. Kvalita a rozsah této práce předurčila jednoznačný postup do okresního kola.

V úterý 18. dubna 2017 se konalo na CMG v Prostějově okresní kolo SOČ. Jediný zástupce naší školy, Matěj Šimek ze třídy M3Z, získal první místo ve své kategorii.
Tato práce zároveň s přehledem postoupila do krajského kola, které proběhlo 10. května 2017 v Olomouci.
V krajském kole získal Matěj Šimek hezké třetí místo.

Časový harmonogram:

školní kolo23. března 2017
okresní kolo18. dubna 2017, CMG Prostějov
krajské kolo10. května 2017, PdF UP Olomouc
celostátní kolo16. – 18. června 2017

Středoškolská odborná činnost – 38. ročník

Ve školním roce 2015/2016 se naši žáci opět zapojili do přehlídky středoškolské odborné činnosti (SOČ). Školní kolo proběhlo tradičně na přednáškovém sále školy. Přihlášena byla jediná práce, která současně postupuje do okresního kola. Věříme, že její kvalita vyrovná nepříznivý trend počtu zájemců o SOČ.

V úterý 19. dubna 2016 se konalo na CMG v Prostějově okresní kolo SOČ.
Jediný zástupce naší školy, Michal Vysloužil ze třídy 2. A, získal první místo ve své kategorii s prací o mobilních telefonech.

Časový harmonogram:

Michal Vysloužil  2A  Mobilní telefon – hračka, nebo užitečný pomocník
školní kolo17. března 2016
okresní kolo19. dubna 2016
krajské kolokvěten 2016
celostátní koločerven

Středoškolská odborná činnost – 37. ročník

Ve školním roce 2014/2015 se naši žáci opět zapojili do přehlídky středoškolské odborné činnosti (SOČ). Školní kolo proběhlo tradičně na přednáškovém sále školy. Přihlášeny byly celkem tři práce, které současně postupují do okresního kola. Jako nejlepší práce byla vyhodnocena „3D vizualizace rodinného domu a sportovní haly“ Jana Kubíčka.

Jan Kubíček uspěl i v okresním kole a jeho práce postupuje do kola krajského.

Miroslav Řezníček  3A  Moderní směry ve výrobě letadel
Jan Kubíček  S4  3D vizualizace rodinného domu a sportovní haly
Filip Přecechtěl  E1  Hluboký vesmír

Fotodokumentaci najdete v Galerii. Časový harmonogram:

školní kolo12. března 2015
okresní koloduben 2015
krajské kolo13. května 2015, PdF UP Olomouc
celostátní kolo19. až 21. června 2015, VŠE Praha

Středoškolská odborná činnost – 36. ročník

Ve školním roce 2013/2014 se naši žáci opět zapojili do přehlídky středoškolské odborné činnosti (SOČ). Školní kolo proběhlo tradičně na přednáškovém sále školy. Přihlášeno bylo celkem šest prací, do okresního kola postoupily ty tučně označené. Jako nejlepší práce byly vyhodnoceny „RC modely“ Michala Špičáka.

Marek Slouka
Jiří Peška
  M3A  Vytvoření webových stránek
Michal Špičák  Z1  RC modely
Vojtěch Vaněk  S3  Projekt RD
Pavel Spevár  2A  Orbitální tváření
Jiří Charvát
Marek Ošťádal
  M2E  Průraz dielektrika
František Fojtek
Martin Hejč
David Jorda
  S2  Geogebra nás baví

RC modely uspěly i v kole okresním a z prvního místa postoupily do kraje. V něm obsadily výborné druhé místo o čeká je licitace o postup do kola celostátního.

Fotodokumentaci najdete v Galerii.Časový harmonogram:

školní kolo6. března 2014
okresní kolo24. dubna 2014, CMG Prostějov
krajské kolo14. května 2014, PdF UP Olomouc

Středoškolská odborná činnost – 35. ročník

Ve školním roce 2012/2013 se naši žáci opět zapojili do přehlídky středoškolské odborné činnosti (SOČ). Školní kolo proběhlo tradičně na přednáškovém sále školy. Přihlášeno bylo celkem sedm prací, z nichž do okresního kola postoupily čtyři zvýrazněné.

Petr Urban  3A  Industriální objekty
David Kolář  3A  Moderní postupy ve výrobě dechových nástrojů
Jiří Charvát
Michael Bukva
  M1E  Globální oteplování
Jan Oščádal
Jakub Krampol
  1.A  Olympijské hry
Jakub Zatloukal
Patrik Hermann
  M2A  Jídlo ČR + UK
Adam Kaprál
Jan Jančík
  S1  Welcome in Britain
Lukáš Pavlík
Miroslav Řezníček
  E2
1.A
  Plyny

Do krajského kola postupují práce Davida KolářePetra Urbana a Jana Oščádala s Jakubem Krampolem.

Fotodokumentaci najdetev Galerii.Časový harmonogram:

školní kolo14. března 2013
okresní kolo24. dubna 2013, CMG Prostějov
krajské kolo7. května 2013, GJW Prostějov
celostátní kolo13. – 16. června 2013, JCMM, Brno

Středoškolská odborná činnost – 34. ročník

Také ve školním roce 2011/2012 se naši žáci zapojili do přehlídky středoškolské odborné činnosti (SOČ). Školní kolo proběhlo tradičně na přednáškovém sále školy. Všechny práce postoupily do kola okresního; jako nejlepší byly tentokrát hodnoceny hned tři zvýrazněné práce.

Vladimír Antel  M4Z  Konstrukce CNC obráběcích strojů
Jiří Kuba  S4  Přístavba školy
Jiří Šverdík  3A  Sekvenční odpalovač ohňostrojů
Kateřina Burgetová  4A  Moderní metody výroby ozubení
Jiří Lasovský
Michal Kašpar
  E2
E2
  Hvězdárny a planetária České republiky

Fotodokumentaci najdetev Galerii.

Okresní kolo
V okresním kole uspěly dvě práce našich žáků:

Vladimír Antel  Konstrukce CNC obráběcích strojů  1. místo
Jiří Kuba  Přístavba školy  1. místo

Krajské kolo
Krajské kolo proběhlo letos v Přerově a byli jsme v něm tradičně velmi úspěšní:

Vladimír Antel  Konstrukce CNC obráběcích strojů  1. místo
Jiří Kuba  Přístavba školy  2. místo

ve svých kategoriích. Vladimír Antel postupuje do celostátního kola automaticky, druhá práce je v tzv. licitaci.

Celostátní kolo
Celorepublikové kolo přehlídky SOČ proběhlo v Kutné Hoře. Náš zástupce Vladimír Antel získal se svou prací výtečné ohlasy, ale na stupně vítězů nedosáhnul.Časový harmonogram:

školní kolo15. března 2012
okresní kolo25. dubna 2012, CMG Prostějov
krajské kolo16. května 2012, OA a JŠ Přerov
celostátní kolo15. – 17. června 2012, Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Středoškolská odborná činnost – 33. ročník

I v tomto školním roce se naši žáci zapojili do přehlídky středoškolské odborné činnosti (SOČ). Školní kolo proběhlo tradičně na přednáškovém sále školy. Všechny práce postoupily do kola okresního; jako nejlepší byla hodnocena „Interaktivní mapa OZE“.

Václav Lízner
Jan Slavotínek
  E4  Interaktivní mapa OZE
David Vančík  E4  Plumlovský zámek
Vladimír Antel  M3Z  Využití CAM systémů
ve strojírenství

Fotodokumentaci najdetev Galerii.

Okresní kolo 13. dubna 2011

Všechny práce našich žáků postoupily z okresního kola do kola krajského, které se uskuteční 11. května 2011 v Prostějově.

Krajské kolo 11. května 2011

V krajském kole přehlídky SOČ se práce Plumlovský zámek umístila na čtvrté pozici, Interaktivní mapa OZE v ČR na třetí a Využití CAM systémů ve strojírenství skončilo druhé. O postup do celostátního kola proběhne tzv. licitace.

Celostátní kolo – červen 2011

V celostátním kole přehlídky SOČ jsme měli jediného zástupce Vladimíra Antela s prací Využití CAM systémů ve strojírenství.

Časový harmonogram:

školní kolo10. března 2011
okresní kolo13. dubna 2011 CMG Prostějov
krajské kolo11. května 2011 RG Prostějov
celostátní kolo10. – 12. června 2011 VOŠ, SŠ Sezimovo Ústí

Středoškolská odborná činnost – 32. ročník

Ve čtvrtek 18. března 2009 jsme na naší škole zahájili 32. ročník přehlídky Středoškolské odborné činnosti. Školní kolo proběhlo tradičně na přednáškovém sále.  

celostátním kole získala práce Jiřího Kuby pěkné desáté místo.V krajském kole nás úspěšně reprezentovali:

Jiří Kuba 1. místo  Návrh přestavby a využití prostoru školní auly
 
Michal Čejka
Michal Kalivoda
 2. místo  Nový stavební systém suchého znění KOTRHEL

V okresním kole uspěli a do krajského kola postupují:

Michal Čejka
Michal Kalivoda
 S4
S4
  Nový stavební systém suchého znění KOTRHEL
 
Jiří Kuba S3  Návrh přestavby a využití prostoru školní auly
 
Kateřina Burgetová 2A  Využití CAD systémů
 
Marian Bonk
Jan Altman
 E2
E2
  Přehled svátků ASA, GB, ČR

Ve školním kole uspěli a do kola okresního postupují:

Michal Čejka
Michal Kalivoda
 S4
S4
  Nový stavební systém suchého znění KOTRHEL
 
Jiří Kuba S3  Návrh přestavby a využití prostoru školní auly
 
Kateřina Burgetová 2A  Využití CAD systémů
 
Marian Bonk
Jan Altman
 E2
E2
  Přehled svátků ASA, GB, ČR
 
Zlatuše Hájková
David Vančík
 E3
E3
  WORK OR JOB

Časový harmonogram:

školní kolo18. březen 2010
okresní koloduben 2010
krajské kolokvěten 2010
celostátní kolo11. – 13. června 2010 Chrudim

Středoškolská odborná činnost – 31. ročník

Ve čtvrtek 12. března 2009 jsme na naší škole zahájili 31. ročník přehlídky Středoškolské odborné činnosti. Školní kolo proběhlo tradičně na přednáškovém sále. Stejně jako v minulých letech očekáváme dobré výsledky našich žáků. 
Umístění našich žáků v celostátním kole konaném ve Dvoře Králové nad Labem:

Jan Nezval, Jan Píštěk 3. místo  CNC frézka
 
Jan Nezval dále získal: Cenu ministra vnitra a Cenu talent 2009
 
Magdaléna Doleželová   11. místo   Zámek ve Výšovicích
 

Ve krajském kole obhájili své práce a do celostátního postupují:

Jan Nezval, Jan Píštěk 1. místo  CNC frézka
 
Magdaléna Doleželová   2. místo (licitace)   Zámek ve Výšovicích
 

Ve školním kole uspěli a do kola okresního postupují:

Jan Nezval 4.A  CNC frézka
 
Magdaléna Doleželová S4  Zámek ve Výšovicích
 
Tomáš Trval E4  Metody řešení lineárních obvodů (učební pomůcka)
 
Jan Altman E1  Recyklace odpadů a jejich využití
 
Jakub Svoboda
Jaroslav Dalloš
 1.A  Česká republika (učební pomůcka)

Časový harmonogram:

školní kolo12. březen 2009
okresní koloduben 2009
krajské kolokvěten 2009
celostátní kolo10. – 14. června 2009 Dvůr Králové n/L

Středoškolská odborná činnost – 30. ročník

Ve čtvrtek 13. března 2008 jsme na naší škole zahájili jubilejní 30. ročník přehlídky Středoškolské odborné činnosti. Školní kolo proběhlo na přednáškovém sále, protože prezentace všech přihlášených prací byla plně multimediální.

celostátním kole obsadil Jan Nezval ve své kategorii první místo a získal:
širší nominaci na International Science and Engeneering Fair,
širší nominaci na European Union Contest for Young Scientiests,
cenu TALENT 2008
a návrh do soutěže České hlavičky (cena „Merkur“) za oblast Technických a přírodních věd.

Petr Vykoupil obsadil ve své kategorii pěkné dvanácté místo.
V krajském kole byli úspěšní žáci:
Jan Nezval s prací UOH-02
Petr Vykoupil s prací Nízkoenergetické a pasivní domy
Ondřej Nečas a Miroslav Staněk s prací Zelené střechy

V okresním kole obhájili své práce a do krajského kola postupují tito žáci:
Jan Nezval
Ondřej Nečas
Miroslav Staněk
Tomáš Studený
Kamil Štolpa
Petr VykoupilNejlepší práce školního kola

Jan Nezval 3.A  Univerzální ohýbačka háčků UOH-02
 

Další postupující do okresního kola

Ondřej Nečas
Miroslav Staněk
 S2  Zelené střechy
 
Tomáš Trval E3  Théveninova věta
 
Kamil Štolpa E3  Věda a technika
 
Tomáš Studený 1.A  Autobusová doprava v regionu
 
Petr Vykoupil S3  Nízkoenergetické a pasivní domy

Středoškolská odborná činnost – 29. ročník

Celostátní kolo probíhalo o víkendu 15. až 17. června v Prostějově. Jan Nezval ve své kategorii zvítězil a Magda Doleželová obsadila devátou příčku. Oběma našim zástupcům gratulujeme.

Krajské kolo proběhlo ve středu 16. května 2007 na naší škole. Magdaléna Doleželová a Jan Nezval své katogorie vyhráli a postupují do celostátního kola.

V okresním kole uspěli a do kola krajského postupují Jan Nezval, Viktor Sekanina a Magdaléna Doleželová. Všem gratulujeme a držíme palce.

Ve čtvrtek 8. března 2007 jsme na naší škole zahájili letošní ročník přehlídky Středoškolské odborné činnosti. Školní kolo proběhlo na přednáškovém sále, protože prezentace všech přihlášených prací byla plně multimediální.
Nejlepší práce školního kola

Jan Nezval 2.A  Výroba DPS
 

Další postupující do okresního kola

Andrej Bespeatih
Dušan Juráň
Kamil Štolpa
 E2  Dopravní letadla
 
Viktor Sekanina E4  Komunikace s HDD
 
Magdalena Doleželová S2  Střecha – klobouk domu
 

Další přihlášené práce

Vlastislav Boháč
Michal Hořava
 S2  Feste und Bräuche
 
Klára Svobodová S1  Plasty – jejich využití a recyklace

Středoškolská odborná činnost – 28. ročník

Tomáš Nezval E4  Automatický rybář řízený dvěma mikropočítači PIC 16F876A
(Obor: 10 Elektrotechnika, elektronika, telekomunikace a technická informatika)
 
Jan Nezval 1.A  Šestiosá robotická ruka
(Obor: 09 Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design)
Z okresního do krajského kola postoupili:
 
Tomáš Nezval E4  Automatický rybář řízený dvěma mikropočítači PIC 16F876A
 
Jan Nezval 1.A  Šestiosá robotická ruka
 
Zdeněk Podlaha S3  Záchody od pravěku k dnešku

 
Ze školního do okresního kola mimo vítězů postoupili:
 
Drahomír Prášil 4.A  Tuningové úpravy
 
Jiří Sedláček E1  Plasty
 
Zdeněk Podlaha S3  Záchody od pravěku k dnešku
 
Jiří Klapka 3.A  Vídeň – průvodce městem

Další přihlášené práce

Jakub Špaček
Jan Nezval
 1.A  Konverzační situace v ANJ v programu Powerpoint
 
Michal Jelínek E1  Atomová energie a ekologie
 
Jakub Švec S3  Přehled těžby kameniva a jeho vlastností v okolí PV

Středoškolská odborná činnost – 27. ročník

Výsledky školního kola
Níže uvádíme všechny práce, které ze postoupily do okresního kola. Zvýrazněny jsou práce, které byly ve školním kole hodnoceny jako nejlepší.

okresním kole uspěly a do krajského postupují:

  • z 1. místa v oboru 02 – Fyzika práce Obnovitelné zdroje energie
  • z 2. místa v oboru 11 – Stavebnictví, architektura a design interiérů práce Řešení nízkoenergetického rodinného domu jako dřevostavba v našich podmínkách
  • z 2. místa v oboru 11 – Stavebnictví, architektura a design interiérů práce Řešení výpočtu komponent betonové směsi pomocí malého programu v Excelu
  • z 1. místa v oboru 12 – Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie práce Pomůcka při studiu stavitelství – ANIČKA
  • z 2. místa v oboru 12 – Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie práce Stavařská terminologie v cizích jazycích
Vítězslav Lužný
Jan Salaj
Zdeněk Podlaha
Tomáš Říha
Martin Vajdík
Jakub Dostál
Radim Pella
 12 – Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie  Pomůcka při studiu stavitelství – ANIČKA
 
Tomáš Minář
Jiří Chromec
 10 – Elektrotechnika, elektronika, telekomunikace a technická informatika  Distribuce zvukově obrazových záznamů pomocí technologie DVD
 
Drahomír Prášil 02 – Fyzika  Výpočet rychlosti a tlaku v potrubí
 
Jiří Kamený 11 – Stavebnictví, architektura a design interiérů  Řešení nízkoenergetického RD jako dřevostavba v našich podmínkách
 
Jakub Švec 11 – Stavebnictví, architektura a design interiérů  Řešení výpočtu komponent betonové směsi pomocí malého programu v Excelu
 
Ondřej Dýčka 12 – Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie  Stavařská terminologie v cizích jazycích
 
Jiří Janeček
Jakub Kroupa
Martin Rolný
Václav Skopek
 02 – Fyzika  Obnovitelné zdroje energie (slunce, vítr, biomasa, …)

Středoškolská odborná činnost – 26. ročník

Školní kolo SOČ proběhlo 11. března 2004. Níže uvádíme všechny práce, které postoupily do okresního kola. Zvýrazněna je nejlepší práce školního kola.
Dne 15. dubna 2004 proběhlo vyhlášení výsledků okresního kola v obřadní síni prostějovské radnice. Mezi nejlepšími bylo v několika kategoriích oceněno mnoho prací našich žáků – tyto jsou označeny.
Krajské kolo SOČ proběhlo na naší škole 11. května. Naši zástupci se umístili takto:

  • obor 11 – stavebnictví – na prvním místě Adam Kohler, Petra Řiháčková, Jaroslav Nováček, Jan Zachar s prací „Řešení dostavby proluky křižovatky Wolkerova-Lidická jako dostavba školy“
  • obor 11 – stavebnictví – na druhém místě František Dobeš s prací „Ekologické domy a bydlení, alternativy současného trendu u nás i v zahraničí“
  • obor 13 – ekonomika – na třetím místě Martin Sobolík s prací „Elektronický obchod“

Nejlepší práce postupují do celostátního kola, které proběhne 11. až 13. června v Táboře.

Přehled všech prací školního kola:
2.okr.k.Adam Kohler
Petra Řiháčková
Jaroslav Nováček
Jan Zachar
 obor 11 – stavebnictví, architektura a design interiérů
 
Řešení dostavby proluky křižovatky Wolkerova-Lidická jako dostavba školy
 
2.okr.k.Jiří Chromec
Tomáš Minář
 CD, DVD a multimedia
 
2.okr.k.Vlastimil Ščudla Příručka pro zájemce o tvorbu 3D grafiky
 
Pavel Ehl
Tomáš Hejč
 Simulace a výpočet planetového převodu
 
2.okr.k.Jiří Novák
Ondřej Dýčka
 Austrálie – výukový program
 
1.okr.k.Martin Sobolík Elektronický obchod
 
Stanislav Švec Přemýšlej
 
2.okr.k.František Dobeš Ekologické domy a bydlení, alternativy současného trendu u nás i v zahraničí
 
3.okr.k.Michal Vláčil Využití programu Excel ve statice stavebních konstrukcí

Středoškolská odborná činnost – 25. ročník

Níže uvádíme všechny práce, které postoupily do okresního kola. Zvýrazněny jsou práce Petra Šupiny a Jana Lavrinčíka, se kterými obsadili v krajském kole první místa ve svých kategoriích.
V celostátním kole, které proběhlo 11. až 15. června 2003 v Kadani, obsadil Petr Šupina první místo a Jan Lavrinčík skončil pátý.

Petr Šupina 01 – Matematika a matematická informatika  Softwarový prohlížeč obrázků s přechodovými efekty, grafickými filtry a generátorem fraktálů
 
Jan Lavrinčík 06 – Zdravotnictví  Marihuana – kam to všechno vede?
 
Martin Trnečka,
Ján Amróš
 02 – Fyzika  Černé a červí díry
 
Martin Sobolík,
Pavel Měrka
 02 – Fyzika  Učební texty z částicové fyziky (překlad)
 
 
Tomáš Hejč,
Pavel Ehl
 12 – Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie  Výuková prezentace (programování)
 
Miroslav Kratochvíl,
Tomáš Vystavěl
 10 – Elektrotechnika, elektronika, telekomunikace a technická informatika  Zabezpečovací systém a vstup do objektu na kódový zámek s mikropočítačem 8051
 
Radek Trojan 10 – Elektrotechnika, elektronika, telekomunikace a technická informatika  Historie vývoje procesorů
 
Aleš Vejmola 11 – Stavebnictví, architektura a design interiérů  Naše škola a bezbariérový přístup (vize nepostiženého studenta)