GDPR

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů na naší škole najdete v tomto dokumentu.
 

Jmenování pověřence k GDPR

Správce, Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské, Prostějov, Lidická 4, jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako „GDPR“).
Funkci pověřence pro ochranu osobních pro Správce vykonává společnost Schola Servis GDPR, s.r.o., IČ: 04223748.
Osoba určená pro jednání za pověřence je pan JUDr. Ing et Ing. Roman Ondrýsek, Ph.D., MBA.

Kontaktními údaji pověřence jsou:

1. ID datové schránky 5b36car
2. adresa sídla: Palackého 150/8, 796 01 Prostějov
3. telefonní číslo: 732 657 386, 733 281 378, 732 464 854
4. e-mail: poverenec@gdprdoskol.cz

V Prostějově 24. 5. 2018
Ing. Petr Čížek
ředitel školy