Elektrotechnika

26-41-M/01

Čtyřletý studijní obor Elektrotechnika poskytuje žákům vzdělání v oblasti slaboproudé elektroniky a dále se dělí na dvě zaměření. Získané střední vzdělání s maturitní zkouškou umožňuje absolventům práci ve funkcích středních technicko-hospodářských pracovníků a rovněž další studium na vysokých školách.

Zaměření Počítačové systémy

Připravuje žáky pro činnost v oblasti montáže, oživování a provozu prostředků výpočetní techniky a elektroniky. Absolvent tohoto oboru se uplatní i v oblasti prodeje těchto prostředků, v oblasti programování anebo práce s uživatelským software, a to na všech pracovištích. Absolvent může pracovat jako počítačový nebo servisní technik, správce počítačové sítě, v oblasti techniky měření a regulace a servisu výpočetní techniky a slaboproudé elektroniky.
Během studia je kladen velký důraz na výuku elektroniky, číslicové techniky, programovací techniky a na technické vybavení počítačů. Praktická výuka probíhá v moderně vybavených laboratořích. Žáci se učí všeobecným základům elektrotechniky. Pracují s počítači, učí se rozumět jejich funkci i sestavování jednotlivých bloků.

Výuka v programu Eagle
Zaměření Mechatronika

Tento obor vzdělávání připravuje žáky pro činnost v oblasti montáže, oživování a provozu prostředků automatizační techniky a elektroniky. Absolvent tohoto oboru se uplatní jako provozní elektrikáři v moderních firmách, v oblasti programování anebo práce s průmyslovými automaty a roboty, a to na všech pracovištích s nasazením automatizační a regulační techniky, pneumatických nebo hydraulických prvků a průmyslových pohonů.
Během studia je kladen velký důraz na výuku měření a diagnostiky, automatizace, mechatroniky a programování průmyslových logických automatů (PLC). Praktická výuka probíhá v moderně vybavených laboratořích, kde se žáci učí pracovat s typickými prvky automatizační techniky. Pracují s počítači, učí se navrhovat, programovat, simulovat a posléze zapojovat jednotlivé funkční bloky automatických strojů.

Učebna mechatroniky

Studijní materiály

Nařízení vlády č. 194/2022 Sb. a grafy (dokument .doc, 16MB)
Konstrukce elektromotorů (www odkaz)

http://anglictina.fixart.cz