Jemný mechanik

Tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu v oboru. Absolvent je připraven pro opravy a údržbu strojů a přístrojů z oblasti korespondenční, textilní, kožedělné a telekomunikační.
 
Podmínky pro přijetí: splnění povinné školní docházky a zdravotní způsobilost uchazeče. Je vhodný i pro ZPS.
Ukončení studia: NZZ – Nová závěrečná zkouška se získáním výučního listu v oboru.

Vizualizace v programu Inventor

Absolvent zvládá provádět opravy a údržbu šicích strojů pro textilní i kožedělnou výrobu. Ovládá ruční zpracování technických materiálů včetně jejich přípravy před zpracováním. Toto vykonává samostatně včetně pracovního postupu a volby pracovních prostředků. Dovede provádět jednoduché technologické úkony z oblasti strojního obrábění a úkony s mechanizovanými nástroji.

Absolvent umí číst technické výkresy, normy a schémata. Zvládá realizaci vhodných pracovních postupů oprav v dílnách – seřizování, uvádění do provozu opravených zařízení.
Umí aplikovat poznatky z elektrotechniky při posuzování funkce různě složitých zařízení šicích strojů. Zvládá opravu jízdních kol a používá předepsané speciální přípravky výrobců jízdních kol.
Dovede pracovat s osobním počítačem a využívat informačních zdrojů (internet). Ovládá v cizím jazyce nejzákladnější odbornou terminologii svého oboru.

Studijní materiály

Strojnické tabulky ON-LINE
Řídící systémy pro obrábění na CNC strojích (Demoverze ZDARMA)

Další uplatnění absolventů čtyřletých oborů

Úspěšný absolvent, který ukončí studium maturitní zkouškou a zkouškou z odborného výcviku je svou kvalifikací hodnocen jako maturant strojírenského oboru a zároveň je kvalifikován – vyučen v daném oboru. Jeho vzdělání plně odpovídá požadavkům na podnikání dle obchodního zákona.

Všichni naši absolventi, kteří neuvažují o dalším studiu nebo samostatném podnikání, nemají problém s hledáním zaměstnání. Podle statistik prostějovského Úřadu práce je v naší oblasti dlouhodobý nedostatek pracovníků v oborech, které zvládají naši absolventi. Také firmy, do kterých chodí žáci na výrobní praxi, mají velký zájem o jejich pozdější zaměstnání.

V rámci výrobní praxe žáků jak učebních tak i studijních oborů spolupracujeme s několika firmami. Žáci za odvedenou práci dostávají finanční odměnu, kterou jim vyplácí přímo daná firma.

Přehled firem, se kterými škola uzavírá „Smlouvu o přípravě na povolání“:
 
MUBEA – HZP s.r.o., Prostějov
HŽP a.s., Prostějov
DT – Výhybkárna a strojírna a.s., Dolní 100, Prostějov
Wisconsin Engineering CZ s.r.o., Vrahovická 41, Prostějov
Přidal s.r.o., Sportovní 314, Kralice na Hané
Kornfeil s.r.o.
CZ EIKA s.r.o.
Preciosa a.s., Brodek u Konice
Windmöller Hölscher, Prostějov
Kardanex a.s., Prostějov
Grewis s.r.o.
Gala a.s.
Kovo Dluhoš s.r.o.
Toray Textiles Central Europe s.r.o.
Maier s.r.o.
Hanakov s.r.o.
ELV.S Morava s.r.o.