Mechanik strojů a zařízení

23-44-L/01

Čtyřletý studijní obor, vhodný pro chlapce i dívky, poskytující úplné střední odborné vzdělání + svářečský průkaz. Žák je připravován pro výkon středních technicko-hospodářských funkcí ve strojírenství – řízení montážních procesů, servisní činnosti.
Ukončení studia: maturitní zkouška s praktickou zkouškou z odborného výcviku a průkazem odborné kvalifikace svářeče s platností v EU.

Vizualizace v programu Inventor

Absolvent je připraven pro výkon středních technicko-hospodářských funkcí ve strojírenství – řízení montážních procesů, servisních činností. Je také připraven ke studiu na vyšších odborných a vysokých školách včetně vojenských. Jeho vzdělání plně odpovídá kvalifikačním předpokladům na podnikání v oboru dle obchodního zákona.
Absolvent je připraven vykonávat náročné povolání při opravách, seřizování a oživování strojů a strojních zařízení včetně jejich příslušenství a technicko hospodářských činností provozního charakteru.
Absolvent zná základy ručního zpracování kovů a nekovů, ovládá základy strojního obrábění, umí seřizovat a obsluhovat ruční a mechanické nástroje, ovládá základy elektrotechnické práce a postupů, umí montovat a demontovat složitější stroje a zařízení.
Dále se dovede orientovat ve strojírenských materiálech a má přehled o jejich výrobě, zkoušení, použití a zpracování. Umí číst technické výkresy detailů schémat a sestavení, orientuje se v technické dokumentaci a podle ní dovede určit tvar, rozměry, tolerance a drsnost opracování.
Náš absolvent umí porozumět technologickým postupům při montáži a kontrole správné funkční činnosti strojů a zařízení, při jejich sestavení, zabíhání a předávání uživateli. Je schopen stanovit pracovní postupy k využívání moderních pracovních metod a pomůcek.

Studijní materiály

Strojnické tabulky ON-LINE
Řídící systémy pro obrábění na CNC strojích (Demoverze ZDARMA)

Další uplatnění absolventů čtyřletých oborů

Úspěšný absolvent, který ukončí studium maturitní zkouškou a zkouškou z odborného výcviku je svou kvalifikací hodnocen jako maturant strojírenského oboru a zároveň je kvalifikován – vyučen v daném oboru. Jeho vzdělání plně odpovídá požadavkům na podnikání dle obchodního zákona.

Všichni naši absolventi, kteří neuvažují o dalším studiu nebo samostatném podnikání, nemají problém s hledáním zaměstnání. Podle statistik prostějovského Úřadu práce je v naší oblasti dlouhodobý nedostatek pracovníků v oborech, které zvládají naši absolventi. Také firmy, do kterých chodí žáci na výrobní praxi, mají velký zájem o jejich pozdější zaměstnání.

V rámci výrobní praxe žáků jak učebních tak i studijních oborů spolupracujeme s několika firmami. Žáci za odvedenou práci dostávají finanční odměnu, kterou jim vyplácí přímo daná firma.

Přehled firem, se kterými škola uzavírá „Smlouvu o přípravě na povolání“:
 
MUBEA – HZP s.r.o., Prostějov
HŽP a.s., Prostějov
DT – Výhybkárna a strojírna a.s., Dolní 100, Prostějov
Wisconsin Engineering CZ s.r.o., Vrahovická 41, Prostějov
Přidal s.r.o., Sportovní 314, Kralice na Hané
Kornfeil s.r.o.
CZ EIKA s.r.o.
Preciosa a.s., Brodek u Konice
Windmöller Hölscher, Prostějov
Kardanex a.s., Prostějov
Grewis s.r.o.
Gala a.s.
Kovo Dluhoš s.r.o.
Toray Textiles Central Europe s.r.o.
Maier s.r.o.
Hanakov s.r.o.
ELV.S Morava s.r.o.