Nástrojař

23-52-H/01

Tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu v oboru. Žák je připravován pro práci s vysokou přesností při výrobě a opravě nástrojů a přípravků.
 
Podmínky pro přijetí: splnění povinné školní docházky a zdravotní způsobilost uchazeče.
Ukončení studia: NZZ – Nová závěrečná zkouška se získáním výučního listu v oboru.

Vizualizace v programu Inventor

Absolvent je připraven pracovat s vysokou přesností při výrobě a opravě nástrojů a přípravků. Umí zvolit a upínat běžné nástroje, zvolit a seřídit upínací zařízení při ručním obrábění i při obrábění na základních druzích obráběcích strojů na kovy, umí měřit a orýsovat polotovary a obrobky.
Dovede při výrobě a opravách jednoduchých nástrojů řezných, nástrojů pro tváření kovů za studena i za tepla, nástrojů pro tváření plastů a pro tlakové lití kovů, výrobě a opravách jednoduchých upínacích, vrtacích, svařovacích, montážních a kontrolních přípravků, speciálních měřidel a kovových slévarenských modelů ručním obráběním zhotovit a po strojním obrábění dokončit části těchto výrobků, svrtat je, slícovat, označit, sestavit je do celků a sestavené výrobky funkčně vyzkoušet.
Při funkčních zkouškách umí absolvent posoudit kvalitu a přesnost obrobku, výlisku apod. a na základě tohoto zjištění stanovit potřebnou úpravu nástroje, přípravku a jeho demontáži určit postup úpravy k dosažení žádoucí kvality obrobku nebo výlisku.
Je schopen zhotovovat a sestavovat nástroje jak podle výrobní dokumentace, tak i bez dokumentace pouze podle náčrtku nebo vzorku, a zhotovit prototypy nástrojů podle požadavků pracovišť.
Dovede měřit délky, úhly a tvary obrobků posuvnými a mikrometrickými měřidly. Umí udržovat a ostřit ruční nářadí a nástroje pro obrábění a provádět běžnou údržbu tohoto nářadí a nástrojů.

Od 1. září 2009 se tento obor vyučuje podle nově zpracovaného školního vzdělávacího programu, který nám umožňuje přizpůsobit učební dokumenty moderním metodám výuky, zohlednit požadavky firem na profil absolventa a tím usnadnit našim absolventům začlenění do pracovního procesu.

Studijní materiály

Strojnické tabulky ON-LINE
Řídící systémy pro obrábění na CNC strojích (Demoverze ZDARMA)

Další uplatnění absolventů čtyřletých oborů

Úspěšný absolvent, který ukončí studium maturitní zkouškou a zkouškou z odborného výcviku je svou kvalifikací hodnocen jako maturant strojírenského oboru a zároveň je kvalifikován – vyučen v daném oboru. Jeho vzdělání plně odpovídá požadavkům na podnikání dle obchodního zákona.

Všichni naši absolventi, kteří neuvažují o dalším studiu nebo samostatném podnikání, nemají problém s hledáním zaměstnání. Podle statistik prostějovského Úřadu práce je v naší oblasti dlouhodobý nedostatek pracovníků v oborech, které zvládají naši absolventi. Také firmy, do kterých chodí žák na výrobní praxi, mají velký zájem o jejich pozdější zaměstnání.

V rámci výrobní praxe žáků jak učebních tak i studijních oborů spolupracujeme s několika firmami. Žáci za odvedenou práci dostávají finanční odměnu, kterou jim vyplácí přímo daná firma.

Přehled firem, se kterými škola uzavírá „Smlouvu o přípravě na povolání“:
 
MUBEA – HZP s.r.o., Prostějov
HŽP a.s., Prostějov
DT – Výhybkárna a strojírna a.s., Dolní 100, Prostějov
Wisconsin Engineering CZ s.r.o., Vrahovická 41, Prostějov
Přidal s.r.o., Sportovní 314, Kralice na Hané
Kornfeil s.r.o.
CZ EIKA s.r.o.
Preciosa a.s., Brodek u Konice
Windmöller Hölscher, Prostějov
Kardanex a.s., Prostějov
Grewis s.r.o.
Gala a.s.
Kovo Dluhoš s.r.o.
Toray Textiles Central Europe s.r.o.
Maier s.r.o.
Hanakov s.r.o.
ELV.S Morava s.r.o.