Strojírenství

23-41-M/01
Zaměření počítačové systémy a programování
Výuka v programu Inventor

Tento studijní obor má výběrové vyučovací předměty Programování, CAD/CAM, Počítačové systémy a další. Jejich obsah je zařazen s ohledem na záměr přípravy žáků podle regionální potřeby a předpokládaného uplatnění absolventů, dále s ohledem na zájmy žáků a rodičů i budoucích zaměstnavatelů či zástupců sféry trhu práce.
Po celou dobu studia budou žáci využívat moderně vybavených učeben výpočetní techniky a mikroprocesorové techniky. Při výuce odborných předmětů budou uplatňovány poslední novinky a zajímavosti z oblasti výzkumu a vývoje. Během čtyř let studia tohoto oboru se postupně seznámí teoreticky i prakticky se základními CAD/CAM systémy a programy.
Ekonomika je rozšířena o oblast marketingu, podnikání a daňového systému. Matematika a fyzika jsou posíleny.
V regionu neexistuje žádná jiná škola, která zabezpečuje výuku v uvedené oblasti. Absolvent oboru bude mít nadstandardní znalosti především v oblasti informatiky, počítačových systémů, konstrukce strojů a technologií a programování CAD/CAM systémů.

Od 1. září 2009 se tento obor vyučuje podle nově zpracovaného školního vzdělávacího programu, který nám umožňuje přizpůsobit učební dokumenty moderním metodám výuky, zohlednit požadavky firem na profil absolventa a tím usnadnit našim absolventům začlenění do pracovního procesu.

Výuka v programu Inventor

Studijní materiály

Strojnické tabulky ON-LINE

http://anglictina.fixart.cz