Strojní mechanik (zámečník)

23-51-H/01

Tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu v oboru. Absolvent zvládá práci se základním ručním nářadím a mechanizovanými nástroji používanými při ručním zpracování kovů. Umí pracovat se zařízením pro ruční svařování plamenem a pro svařování v ochranné atmosféře.
 
Podmínky pro přijetí: splnění povinné školní docházky a zdravotní způsobilost uchazeče.
Ukončení studia: NZZ – Nová závěrečná zkouška se získáním výučního listu v oboru.

Vizualizace v programu Inventor

Absolvent zvládá ručně zpracovat kovy a nekovy, ovládat základní obráběcí stroje, jejich obsluhu a údržbu. Používá nejrůznější ruční mechanizované nářadí. Absolvuje svařovací kurz ZK-135 W 01. Umí pracovat se zařízením pro svařování a řezání kyslíkovým plamenem.

Zvládá výrobu středně složitých strojních součástí. Umí upravovat a montovat součásti strojů a zařízení, provádět montáž, seřízení, údržbu a opravy strojů a zařízení.
Po absolvování svařovacího kurzu, vykonání zkoušky a získání příslušného oprávnění je absolvent kvalifikován i pro výkon dalšího povolání jako svářeč v příslušné metodě s průkazem odborné kvalifikace svářeče s platností v Evropské unii.

Od 1. září 2009 se tento obor vyučuje podle nově zpracovaného školního vzdělávacího programu, který nám umožňuje přizpůsobit učební dokumenty moderním metodám výuky, zohlednit požadavky firem na profil absolventa a tím usnadnit našim absolventům začlenění do pracovního procesu.

Studijní materiály

Strojnické tabulky ON-LINE
Řídící systémy pro obrábění na CNC strojích (Demoverze ZDARMA)

Další uplatnění absolventů čtyřletých oborů

Úspěšný absolvent, který ukončí studium maturitní zkouškou a zkouškou z odborného výcviku je svou kvalifikací hodnocen jako maturant strojírenského oboru a zároveň je kvalifikován – vyučen v daném oboru. Jeho vzdělání plně odpovídá požadavkům na podnikání dle obchodního zákona.

Všichni naši absolventi, kteří neuvažují o dalším studiu nebo samostatném podnikání, nemají problém s hledáním zaměstnání. Podle statistik prostějovského Úřadu práce je v naší oblasti dlouhodobý nedostatek pracovníků v oborech, které zvládají naši absolventi. Také firmy, do kterých chodí žáci na výrobní praxi, mají velký zájem o jejich pozdější zaměstnání.

V rámci výrobní praxe žáků jak učebních tak i studijních oborů spolupracujeme s několika firmami. Žáci za odvedenou práci dostávají finanční odměnu, kterou jim vyplácí přímo daná firma.

Přehled firem, se kterými škola uzavírá „Smlouvu o přípravě na povolání“:
 
MUBEA – HZP s.r.o., Prostějov
HŽP a.s., Prostějov
DT – Výhybkárna a strojírna a.s., Dolní 100, Prostějov
Wisconsin Engineering CZ s.r.o., Vrahovická 41, Prostějov
Přidal s.r.o., Sportovní 314, Kralice na Hané
Kornfeil s.r.o.
CZ EIKA s.r.o.
Preciosa a.s., Brodek u Konice
Windmöller Hölscher, Prostějov
Kardanex a.s., Prostějov
Grewis s.r.o.
Gala a.s.
Kovo Dluhoš s.r.o.
Toray Textiles Central Europe s.r.o.
Maier s.r.o.
Hanakov s.r.o.
ELV.S Morava s.r.o.