Studijní a učební obory

Naše škola vyučuje ve šk. roce 2023/2024 tyto obory:

 1. čtyřleté studijní obory zakončené maturitní zkouškou
  1. 26-41-M/01  Elektrotechnika, zaměření: počítačové systémy
                                                      zaměření: mechatronika
  2. 36-47-M/01  Stavebnictví, zaměření: pozemní stavitelství
  3. 23-41-M/01  Strojírenství, zaměření: počítačové systémy a programování
   střední vzdělání s maturitní zkouškou
    
  1. 23-44-L/01  Mechanik strojů a zařízení
  2. 23-45-L/01  Mechanik seřizovač
   střední vzdělání s maturitní zkouškou
    
 2. tříleté učební obory zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu
  1. 23-56-H/01  Obráběč kovů
  2. 23-52-H/01  Nástrojař
  3. 23-51-H/01  Strojní mechanik (Zámečník)
   střední vzdělání s výučním listem