Exkurze do firmy Linaplast Skřípov

Ve středu 15. března 2023 se zúčastnily třídy E3 a E4 pod vedením Ing. Balzera a Mgr. Vrány odborné exkurze do firmy Linaplast Skřípov.
Hlavním cílem bylo v rámci projektu Inovativní výuka  seznámit žáky s používanou a vyvíjenou průmyslovou automatizací, a to jak ve formě konkrétních strojů a zařízení, tak i s procesem jejího návrhu, programování a ladění i praktického nasazení a servisu.