Exkurze ZPV 1. ročník Z1 – Přírodovědecká fakulta UPOL

V pátek dne 16. 6. 2023 se žáci třídy Z1 účastnili v rámci výuky předmětu ZPV akce Přírodovědný jarmark pořádaný Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci.

Tato akce zaměřená na popularizaci vědy a výzkumu se konala v hlavní budově Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci, kde byly pro žáky a studenty od 9:00 do 14:00 připraveny zábavné interaktivní experimenty, soutěže a také prezentace zajímavých vědeckých témat.

Letošní Přírodovědný jarmark odhalil žákům základních škol a středoškolákům taje přírodních věd pod heslem „Příroda slaví!“ s cílem připomenout zároveň 70. výročí založení Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Kulaté narozeniny Přírodovědecké fakulty UP mohli účastníci Přírodovědného jarmarku oslavit opravdu bohatým narozeninovým programem se spoustou nejrůznějších aktivit v prostorách všech šesti podlaží Přírodovědecké fakulty UP i venku v areálu za budovou.

Kompletní program Přírodovědného jarmarku na webových stránkách.