Letní sportovní kurz

Jako každý rok, tak i letos pořádá naše škola Letní sportovně turistický kurz pro žáky 3. ročníků, který se koná 19. 6. – 23. 6. 2023 v areálu autokempu OÚ Mostkovice„Nad hrází“. Letní kurz je náplní učebních osnov středních škol a pro žáky je povinný.
Cílem tohoto kurzu je osvojit si dovednosti i v takových sportovních odvětvích jako jsou softball, frisbee, minigolf, tenis, beachvolejbal, kanoistika, střelecká příprava,
zdravověda, topografie , jež se v klasických hodinách tělesné výchovy vyskytují jen zřídka.
Součástí každodenního programu kurzu je cyklistická vyjížďka po okolí Plumlovské přehrady.
Všechny výše jmenované sportovní aktivity jsou hrazeny z finančních prostředků Spolku přátel SOŠp a SOUs v Prostějově.
Na vaši účast a příjemně strávený týden nevšedních zážitků se těší kolektiv instruktorů kurzu.