Spolupráce s firmou SMC

Navázali jsme spolupráci s firmou SMC Industrial Automation CZ s.r.o..
Žáci zaměření na obor Mechatronika díky tomu mají možnost pracovat s novými pneumatickými prvky a používat výborné studijní materiály.