Stavebnictví

36-47-M/01

Tento obor připravuje střední technické pracovníky pro funkce projektantů, stavbyvedoucích, pracovníků na stavebních, katastrálních i dalších úřadech. Jejich využití je i ve funkcích dispečerů, odborných pracovníků v prefabrikaci, výrobě stavebních hmot, laboratořích, v zásobování i obchodě se stavebními materiály.
Absolventi jsou schopni samostatně projektovat, uživatelsky zvládat práci na PC, především v oblasti CAD projektování. Zvládají výpočty a statické řešení objektů pozemních staveb, umějí pracovat s databázemi a orientují se i na design staveb. Praktické dovednosti získávají při cvičeních zejména v oblasti zeměměřičství. Při praktickém vyučování se seznámí i se stavebními technologiemi, což vytváří předpoklady pro zvládnutí práce projektanta stavby.
V dalších odborných předmětech získávají vědomosti z oboru architektury, ekonomiky, odborného kreslení, stavební mechaniky.
Výuka umožňuje našim žákům studium na vysokých školách. O úrovni výuky v tomto oboru svědčí vysoké procento žáků přijatých na vysoké školy a jejich dobré umístění v praxi.

Od 1. září 2009 se tento obor vyučuje podle nově zpracovaného školního vzdělávacího programu, který nám umožňuje přizpůsobit učební dokumenty moderním metodám výuky, zohlednit požadavky firem na profil absolventa a tím usnadnit našim absolventům začlenění do pracovního procesu.

Geodetické zaměření

Studijní materiály

Studentské verze ARCHICAD
Průvodce betonářskou normou (dokument .pdf, 300kB)
Vybrané kapitoly ze stavební geodezie (dokument .pdf, 7MB)
Úprava textové části dokumentace (dokument .pdf, 200kB)

http://anglictina.fixart.cz