Ve čtvrtek 15. prosince 2022 se třídy E4, 4A a E3 zúčastnily odborné exkurze na VŠB TUO, v Národním centru průmyslu 4.0. Žáci si postupně si prohlédli laboratoře Smart Factory a Smart Home, a poté diskutovali o použitých technických řešeních.

https://www.facebook.com/kkbi.vsb.cz