Vedení olomouckého kraje poděkovalo a slavnostním způsobem se rozloučilo s ředitelem naší školy Ing. Petrem Čížkem, který na konci tohoto školního roku 2023/2024, po dvaceti pěti letech ve funkci ředitele odchází do starobního důchodu.

Hejtman Olomouckého kraje Ing. Josef Suchánek.

Uvolněný člen Rady olomouckého kraje RNDr. Aleš Jakubec Ph.D.

Vedoucí Odboru školství a mládeže Mgr. Miroslav Gajdůšek MBA.