Projekt IKAP

Naše škola realizuje projekt IKAP s názvem „Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce“.

Projekt implementace Krajského akčního plánu

Olomoucký kraj ve spolupráci s generálním partnerem Centrem uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje, realizuje projekt implementace Krajského akčního plánu s názvem

„Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce“

Termín realizace od 1. 11. 2017 do 31. 10. 2020.
 
Realizací projektu by mělo být dosaženo zvýšení zájmu žáků škol o polytechnické vzdělávání v Olomouckém kraji. Předmětem projektu je podpora intervencí naplánovaných v krajském akčním plánu vedoucí ke zkvalitnění řízení škol a zvýšení kvality vzdělávání na území kraje prostřednictvím realizace zastřešujících aktivit, které jsou komplementární s aktivitami škol.
 
Cílem projektu je naplnění vybraných priorit nejvyšší důležitosti z Krajského akčního plánu (KAP č. 1) vytvořením 14 Krajských Center kolegiální podpory, jejichž součástí budou krajské metodické kabinety, které budou realizovat činnosti v několika oblastech.
 
Více informací naleznete přímo na stránkách IKAP.