Projekt Šablony

Naše škola realizuje projekt „Zvýšení kvality vzdělávání SOŠ průmyslové a SOU strojírenského Prostějov“.
Výzva poskytne dočasnou personální podporu kariérového poradce a koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele středním školám. Dále umožní podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem a žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí formou doučování.
Výzva rovněž podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže školám při společném vzdělávání žáků.

Zvýšení kvality vzdělávání SOŠ průmyslové a SOU strojírenského Prostějov

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, žáků a studentů a podporu extrakurikulárních/rozvojových aktivit.
Projekt je spolufinancován ESF částkou 1 083 268,89 Kč.