Stipendijní programy
Přijímací řízení
Navigace:

Úvod

Deutsch versione English version
 


 

Přijímací řízení

Zveřejnili jsme výsledky přijímacího řízení do učebních oborů.
 
Při vstupu do školy musí každý uchazeč odevzdat podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění.

Termíny maturitních a závěrečných zkoušek

Všechny důležité informace najdete v této tabulce.
 

DISTANČNÍ VÝUKA

Od 11. 3. 2020 probíhá výuka na naší škole distanční formou.
Výukové materiály, domácí úkoly a samostatné práce budou učitelé distribuovat systémem Edookit.
Zpětná vazba a vypracování úkolů bude zasíláno na školní maily pedagogů. Jejich seznam je tady.

ZRUŠENÍ PREZENČNÍ VÝUKY DO ODVOLÁNÍ

Vláda České republiky rozhodla o zrušení osobní účasti žáků ve výuce od středy 11.3.2020 až do odvolání. Výuka na SOŠ průmyslové a SOU strojírenském Prostějov bude probíhat distanční formou.
Učitelé budou zadávat učivo a úkoly přes portál EDOOKIT.